Ceník odborných překladů

Překlady
Ruština (běžný i odborný text) 270,- Kč
Polština (běžný i odborný text) 290,- Kč
Ceny jsou uvedené za jednu NS.
Korektury textů rodilými mluvčími
Komplexní jazyková korektura češtiny (pravopis, gramatika, stylistika) 100,- Kč
Komplexní jazyková korektura slovenštiny (pravopis, gramatika, stylistika) 120,- Kč
Komplexní jazyková korektura polštiny, ruštiny (pravopis, gramatika, stylistika) 150,- Kč
Ceny jsou uvedené za jednu NS.
Přepisy textů
Přepis českého textu 50,- Kč
Přepis českého textu s korekturou pravopisu, gramatiky i stylistiky 100,- Kč
Přepis slovenského textu s korekturou pravopisu, gramatiky i stylistiky 120,- Kč
Přepis textu v polštině, ruštině 100,- Kč
Audio a video přepis v češtině z mp3 souborů 250,- Kč
Audio a video přepis v polštině a ruštině z mp3 souborů 500,- Kč
Ceny jsou uvedené za jednu NS.