Likvidace společnosti

Vše důležité o likvidaci firmy

Likvidace obchodní společnosti je přímý právní postu, který vede k zániku firmy. Jde však pouze o případy, kdy společnost není předlužená! V opačném případě (aktiva jsou nižší než pasiva) nezbývá než podat insolvenční návrh a následně zahájit insolvenční řízení.

Likvidaci firmy upotřebí podnikatelé především ve chvíli, kdy jim již jejich firma není potřebná a chtějí ji tak nechat vymazat z OR. V takovém případě jde o likvidaci dobrovolnou, kdy se společníci (majitelé) dohodnou na zrušení společnosti. Nedobrovolnou likvidaci pak představuje případ, kdy zrušení podniku nařídí soud a likvidace je nucená.

Hlavním důvodem postupu likvidace je vyjasnění majetkových poměrů firmy a vypořádání majetkových vztahů. To následně vede k zániku společnosti a k vymazání firmy z OR. Jakmile společnost vstoupí do likvidace, okamžitě končí veškerou svoji obchodní činnost. Všechny kroky již následně směřují pouze k vypořádání aktiv a pasiv tak, aby mohla být obchodní společnost zrušena. Následně je firma vymazána z OR a oficiálně zaniká.

Jelikož je likvidace obchodní společnosti komplikovaným procesem, náročným jak časově, tak administrativně, můžete ušetřit spoustu času a úsilí tím, že se obrátíte na Woolfeholding.cz. Naši specialisté vás provedou celým procesem a budou vám neustále k dispozici!

S jakýmikoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat!

Cena likvidace firmy již od 29.900,- CZK!

V rámci likvidace společnosti zajistíme vše potřebné:


 • připravíme rozhodnutí valné hromady o vstupu společnosti do likvidace (formou notářského zápisu);
 • vypracujeme obě oznámení o vstupu společnosti do likvidace a zveřejníme je v Obchodním věstníku;
 • zajistíme jmenování likvidátora a jeho zápis do OR;
 • určíme výši odměny likvidátora;
 • sestavíme zahajovací likvidační účetní rozvahu;
 • sestavíme soupis jmění společnosti v likvidaci;
 • postaráme se o vypořádání majetkových vztahů, závazků a pohledávek;
 • sestavíme konečnou likvidační účetní závěrku;
 • vytvoříme návrh na rozdělení likvidačního zůstatku;
 • sepíšeme seznam společníků, kterým byl vyplacen podíl na likvidačním zůstatku;
 • zajistíme archivaci dokumentů ve státním archivu;
 • podáme návrh na výmaz z OR.

Všechny tyto a další složité nepříjemnosti za vás vyřeší odborníci z Woolfeholding.cz!

Místo ztráty času (celý proces trvá obvykle půl roku až dva) a sil v boji s byrokratickým aparátem, nechte své starosti na hlavě specialistů! Woolfeholding.cz je tím pravým řešením pro vás!

V závislosti na tom, jakou společnost chcete zrušit, je rozlišný postup likvidace. Jiným způsobem se likviduje spol. s r. o., jiným a. s., jinak se likviduje družstvo... Pokaždé sice dochází k ukončení obchodní činnosti a zániku společnosti, ale k tomuto cíli se jde po různých cestách. Likvidátor, který má konkrétní likvidaci na starost, zajišťuje zprávy o průběhu likvidace, protokol o likvidaci, čestné prohlášení a zprávu likvidátora.

V nabídce Woolfeholding.cz naleznete likvidaci spol. s r. o., a. s. i dalších společností. Máme zkušenosti, a proto neváhejte a obraťte se na nás!

Cena likvidace společnosti již od 29.900,- Kč bez DPH

Kontaktujte nás

Zánik spol. s r. o.

Ukončení činnosti spol. s r. o. patří mezi naše velmi čast činnosti.

Dokážeme zrušit spol. s r. o.. bez zbytečný průtahů. Máme s likvidací spol. s r. o. tolik zkušeností, že zrušení probíhá tak rychle, jak jen to je možné a bez potíží.

Likvidace spol. s r. o. se ujímá likvidátor spol. s r. o., který ví naprosto přesně, co, kdy a jak má udělat. Likvidátor zajistí ukončení podnikatelské činnosti a následný výmaz z OR.

Profesionálové z Woolfeholding.cz zajistí zánik spol. s r. o. už v řádu měsíců!

Zpět na Likvidace a odkup firem