Odkup společnosti

Vše důležité o odkupu společnosti

Jestliže už nepotřebujete svoji firmu a jste rozhodnuti ji prodat, neváhejte a nabídněte nám ji!

V případě, že nás vaše firma zaujme (bude splňovat naše podmínky - viz níže), odkoupíme ji!

Důležitá je nejen bezdlužnost, ale také stáří vaší společnosti (den zápisu do OR).

Nejste-li si jisti, neváhejte a obraťte se na nás! Specialisté z Woolfeholding.cz jsou zde pro vás!

Nutné podmínky pro odkup firmy:

  • obchodní společnost je naprosto nezadlužená (tzn. nemá žádné závazky a jakýkoliv typ dluhu);
  • statutární orgán společnosti je naprosto bezúhonný;
  • firma není v době odkupu plátcem DPH (není problém, jestliže platila dříve!);
  • obchodní společnost měla po celou dobu své existence řádně vedené účetnictví;
  • obchodní společnost řádně odevzdávala daňová přiznání i přehledy ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění;
  • firma nikdy nebyla plátcem spotřebních daní.

Tyto podmínky jsou závazné! Jejich splnění naši klienti prokazují ověřenými dokumenty, které nám předloží dříve, než převedeme jejich firmu na naši společnost. Tyto doklady (viz níže) zajišťují bezpečnost celé obchodní transakce.

Požadované doklady:

  • potvrzení o bezdlužnosti společnosti od FÚ;
  • potvrzení o bezdlužnosti firmy od SSZ;
  • potvrzení o bezdlužnosti společnosti od zdravotní pojišťovny;
  • výpis z rejstříku trestů jednatele/člena představenstva (statutárního orgánu).

Pokud si na základě těchto dokumentů ověříme, že vaše společnost nemá žádné závazky, dohodneme si s vámi schůzku, na které vám nabídneme cenu, za niž bychom ji od vás odkoupili. Pokaždé určujeme cenu individuálně! Záleží především na stáří firmy (den zápisu do OR), stavu zakladatelských dokumentů a přehlednosti účetnictví.

Woolfeholding.cz nehradí pouze výkupní cenu, ale také veškeré poplatky spojené s převodem společnosti a zápisem změn do OR! Jedná se především o náklady na notářský zápis, výpisy, ověření podpisů, opisy a kolky za zápis do OR.

Jestliže vaše firma splňuje výše uvedené podmínky, neváhejte a objednejte si službu odkup společnosti!

Pokud Vaše společnost splňuje výše uvedené náležitosti, neváhejte a objednejte si službu ODKUP SPOLEČNOSTÍ.

Kontaktujte nás
Zpět na Likvidace a odkup firem