Odborné překlady

Specializujeme se na odborné, vysoce kvalifikované překlady rodilých mluvčí z polštiny a ruštiny, kteří vystudovali překladatelství na Filozofické Fakultě UK. Zajišťujeme i překlady běžných textů z češtiny do angličtiny, bulharštiny, srbštiny a hebrejštiny. Překladatelský servis poskytujeme zejména v následujících oblastech:

Technické překlady

Překlady technických textů od jednoduchých až po vysoce odborné jsou základem našich služeb. Zajišťujeme technické překlady z oblasti strojírenství, elektrotechniky a polygrafie, stejně jako odborné překlady se zvláštním know-how. Jako standardní technický překlad, a tedy bez příplatku za odbornost, překládáme například návody na obsluhu strojů a zařízení, servisní příručky, katalogy náhradních dílů nebo manuály bezpečnosti práce.

Obchodní a ekonomické překlady

Překlady obchodních a ekonomických textů. Zejména texty smluv, výroční zprávy, rozsáhlejší obchodní korespondenci, účetní a ekonomické výkazy.

Právní překlady

Překlady veškerých právních textů z polštiny a ruštiny a v případech, kdy není nutné soudní ověření i do zmiňovaných jazyků. Právní překlady do ostatních jazyků zajišťujeme pomocí externího překladatele a po předchozí dohodě.

Překlady webových stránek

Spolupracujeme se společností ITNostop a ITend.cz zabývajících se tvorbou webových stránek a internetovým marketingem. Pro jejich klienty zajišťujeme překlady a lokalizace firemních prezentací do polštiny a ruštiny.

Máte zájem o odborné překlady?

Kontaktujte nás