Právní služby

Právní služby již 990,- CZK!

Woolfeholding spolupracuje se špičkovými nezávislými právníky, odborníky na každou danou oblast!

Naši klienti mají odborné právní poradenství, pomoc při sepisování smluv (či jiných dokumentů), zastoupení v soudním či správním řízení atp. za skvělé ceny! Tito špičkoví advokáti poskytují slevy pouze klentům Woolfeholding.cz!

Advokáti Woolfeholding.cz poskytují právní služby již od 990,- Kč/hod.

Oblasti našich právních služeb

Naše právní služby oceníte především v oblastech:

 • smluvní právo;
 • právo duševního vlastnictví a IT právo;
 • rodinné a dědické právo;
 • právo nemovitostí;
 • daňové a finanční právo;
 • právo obchodních společností a obchodního rejstříku;
 • pracovní právo.

Smluvní právo

 • zajišťujeme přípravu, připomínkování a sjednávání veškerých smluv a dohod;
 • zastoupíme našeho klienta před soudem při sporech vzniklých ze smluv;
 • vypracujeme návrhy, žádostí a podání;
 • zařídíme, příp. ověříme kupní smlouvy, smlouvy o půjče a úvěru, darovací smlouvy, smlouvy o dílo atp.

Právo duševního vlastnictví a IT právo

 • přípravíme a sjednáme licenční smlouvy, autorské smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy herců a výkonných umělců atp.;
 • zastoupíme našeho klienta před Úřadem průmyslového vlastnictví;
 • pomáháme zajistit patenty, užitné vzory, ochranné známky a označení původu.

Rodinné a dědické právo

 • nabízíme odborné poradenství v oblastech určování otcovství, rozvodu, výživného, atp.;
 • zastoupíme našeho klienta před soudem při sporných i nesporných právních věcech, které se týkají rodinných a dědických poměrů;
 • zařídíme majetkové vyrovnání manželů po rozvodu - vždy klademe důraz na maximální ochranu klienta;
 • připravíme předmanželské smlouvy a smlouvy o zúžení, příp. rozšíření společného jmění manželů;
 • sepíšeme závěť nebo listiny o vydědění;
 • zastoupíme našeho klienta v dědickém řízení.

Právo nemovitostí

 • sjednáme a připravíme smluovy o převodech nemovitostí - bytů, domů, nebytových prostor, pozemků...;
 • zastoupíme našeho klienta před soudem při sporech týkajících se nemovitostí;
 • zajistíme rozdělení spoluvlastnictví;
 • postaráme se o úpravy společného jmění manželů (SJM);
 • připravíme návrhy na vklad/záznam do Katastru nemovitostí;
 • zastoupíme našeho klienta v katastrálním řízení.

Daňové a finanční právo

 • nabízíme konzultace a poradenství zaměřené na specializované daňové právo;
 • zajišťujeme možnost daňové optimalizace;
 • nabízíme koncepty mezinárodních struktur (offshore), abyste měli to nejoptimálnější zdanění, viz offshore společnosti;
 • dokážeme aplikovat mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění (vždy s ohledem na individuální situaci našeho klienta);
 • zajišťujeme žaloby proti rozhodnutí daňových orgánů;
 • zastupujeme naše klienty v daňových řízeních před správcem daně;
 • vedeme spory našich klientů se správci daně (finančními a celními úřady).

Právo obchodních společností a obchodního rejstříku

 • nabízíme komplexní poradenství při akvizicích a převodech obchodních společností;
 • zastupujeme naše klienty před soudem při sporech týkajících se obchodních společností a v rejstříkovém řízení;
 • nabízíme sídlo firmy na prestižních adresách;
 • zajišťujeme právní audity obchodních společností - Due Diligence;
 • nabízíme vypracování podkladů pro změny ve společnosti a jejich následný zápis do obchodního rejstříku;
 • připravujeme fůze, změny právní formy, rozdělení a převody jmění společnosti na společníka.

Pracovní právo

 • za naše klienty sjednáváme i ukončujeme pracovní poměry;
 • zastupujeme naše klienty před soudem při sporech vycházejících z pracovněprávních vztahů;
 • vytváříme pracovní řády a další vnitřní předpisy zaměstnavatele;
 • připravujeme a sjednáváme pracovně právní smlouvy a dohody konané mimo pracovní poměr.

Právní služby a poradenství

Kontaktujte nás