Ready made a.s.

Vše důležité k RMS a.s.

Předzaložená akciová společnost. Jako všechny naše RMS ani a. s. ještě nevykazovaly žádnou ekonomickou činnost, takže nemají žádné pohledávky a jsou tak zcela čisté!

Všechny naše RMS a. s. jsou převáděny už s vyřízenými volnými živnostmi. To znamená, že můžete začít podnikat v podstatě ihned po převedení firmy. Ještě tentýž den, kdy na vás bude a. s. převedena, můžete jménem své nové firmy jednat.

Naše RMS a. s. mají také zcela uhrazený základní kapitál ve výši 2.000.000,- CZK! Právě to je tím největším trumfem proti zakládání a. s. na míru, při kterém byste museli kapitál uhradit z vlastních finančních zdrojů.

RMS a. s. je v dnešní době nejsnazším a nejrychlejším způsobem, jak si pořídit novou akciovou společnost.

S jakýmkoliv dotazem týkajícím se RMS a. s. nás neváhejte kontaktovat!

Seznam našich RMS a. s. naleznete na: Seznam společností.

RMS a.s. za 54.900,- CZK

Cena RMS a.s. je uvedena bez DPH. Ta se však neúčtuje ze zřizovacíh nákladů při vzniku a.s. K celé výše uvedené částce se tedy nepřičítá.

Za tuto cenu získáte:

  • Uspořádáme a zorganizujeme valnou hromadu a volbu nových členů představenstva a dozorčí rady a. s.;
  • ověříme všechny potřebné listiny a podpisy na všech dokumentech;
  • soudní poplatek za zápis změn do OR;
  • vyřízeny volné živnosti - naše RMS a. s. je má již v době převodu, můžete tak okamžitě začít podnikat;
  • změníme sídlo firmy v rámci Prahy;
  • garantujeme zápis změn v RMS a. s. do OR;
  • obdržíte od nás výpis z rejstříku trestů členů představenstva a dozorčí rady;
  • převedeme cenné papíry společnosti;
  • obdržíte od nás výpis z živnostenského rejstříku a výpis z katastru nemovitostí;
  • přihlásíme společnost k dani z příjmu.

Jestliže se chystáte zakoupit akciovou společnost, tak RMS a. s. od Woolfeholding.cz je pro vás tím nejlepším řešením! Koupit RMS a. s. u nás můžete i během jediného dne!

Anonymní akcie

Dne 30. června 2013 došlo k již dlouho avizované a významné změně obchodního zákona. Účinnost nabyl Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Od poloviny roku 2013 tedy nová akciová společnost (vč. RMS a. s. založených později) nemůže vydat akcie na majitele v listinné formě. Tímto skončila anonymita majitelů takových akcií (akcionářů společnosti).


Pokud došlo k vydání listinných akcií na majitele před tímto datem, musela taková akciová společnost změnit jejich formu nejpozději do jednoho roku, tedy do 30. června 2014. Poté definitivně skončila varianta "Skrytý vlastník a. s." Akcie na majitele je i nadále možné vydávat, ale pouze v zaknihované formě nebo jako imobilizované akcie. V obou těchto případech jsou akcie uloženy u depositáře cenných papírů, kterému je poskytnuta informace o jejich majiteli. Další formou akcií jsou akcie na jméno, na kterých je přímo uveden majitel.

Jestliže byste rádi i v dnešní době zachovali ve své akciové společnosti anonymitu, můžete využít tzv. offshore společnost a skrytého vlastnictví se dobrat jejich prostřednictvím. Offshore společnosti jsou registrované v daňovém ráji s neveřejným obchodním rejstříkem. Standardně tak v podobných případech offshore společnost vystupuje jako akcionář a. s. Takovou offshore společnost potom řídí osoba, která není zaznamenána v žádném z veřejně dostupných dokladech.

Jsme schopni to takto pro naše klienty zařídit i při pořízení nové RMS a. s. Více informací naleznete v odkazu offshore společnosti. S dotazy nás samozřejmě můžete kdykoliv kontaktovat!

READY MADE a.s. za 54.900,- Kč bez DPH

Kontaktujte nás
Zpět na Ready made společnosti