Ready made SE

Vše důležité k RMS evropské akciové společnosti (SE)

RMS SE (z latinského Societas Europea), bývá zkracována i jako RMS S. E., ES či E.S. Základní kapitál SE je rozdělen na akcie. Evropským společnostem se tak někdy říká evropská akciová společnost.

Předzaložená evropská společnost. Jako všechny naše RMS ani SE ještě nevykazovaly žádnou ekonomickou činnost, takže nemají žádné pohledávky a jsou tak zcela čisté!

Všechny naše RMS SE jsou převáděny už s vyřízenými volnými živnostmi. To znamená, že můžete začít podnikat v podstatě ihned po převedení firmy. Ještě tentýž den, kdy na vás bude a. s. převedena, můžete jménem své nové firmy jednat.

Naše RMS SE mají plně splacený základní kapitál ve výši 120 tisíc Euro.

RMS SE je v dnešní době nejsnazším a nejrychlejším způsobem, jak si pořídit novou evropskou akciovou společnost. Založení ES od začátku je finančně mnohem nákladnější a časově nepoměrně zdlouhavější proces, při kterém je nutné překonávat řadu evropských byrokratických překážek. Ready made evrospká společnost od Woolfeholding.cz vše řeší za vás!

S jakýmkoliv dotazem týkajícím se RMS SE nás neváhejte kontaktovat!

Seznam našich RMS SE naleznete na: Seznam společností.

Jaké výhody mají naše RMS SE?

 • naše RMS SE mají zcela splacený základní kapitál! Vy ho již tudíž nepotřebujete;
 • díky naší RMS SE vám stačí pouhé dvě osoby, abyste obsadili statutární orgány;
 • RMS SE mají špičkovou mezinárodní image a v celé Evropě uznávanou právní formu společnosti;
 • SE je možné přesídlit do jiného státu Evropské unie, aniž by se měnila právní forma společnosti!

RMS SE za 64.900,- CZK

Cena RMS SE je uvedena bez DPH. Ta se však neúčtuje ze zřizovacíh nákladů při vzniku SE. K celé výše uvedené částce se tedy nepřičítá.

Za tuto cenu získáte:

 • Uspořádáme a zorganizujeme valnou hromadu a volbu nových členů představenstva a dozorčí rady a. s.;
 • ověříme všechny potřebné listiny a podpisy na všech dokumentech;
 • soudní poplatek za zápis změn do OR;
 • vyřídíme volnou živnost;
 • změníme sídlo SE v rámci Prahy;
 • garantujeme zápis změn v RMS SE do OR;
 • obdržíte od nás výpis z rejstříku trestů členů představenstva a dozorčí rady;
 • převedeme cenné papíry RMS SE;
 • obdržíte od nás výpis z živnostenského rejstříku a výpis z katastru nemovitostí;
 • přihlásíme SE k dani z příjmu;
 • garantujeme naprostou bezdlužnost našich RMS SE!

Anonymní akcie u SE v ČR

Dne 30. června 2013 došlo k již dlouho avizované a významné změně obchodního zákona. Účinnost nabyl Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Od poloviny roku 2013 tedy nová SE (vč. RMS a. s. založených později) nemůže vydat akcie na majitele v listinné formě. Tímto skončila anonymita majitelů takových akcií (akcionářů evropské společnosti).

Pokud došlo k vydání listinných akcií na majitele před tímto datem, musela taková evropská společnost změnit jejich formu nejpozději do jednoho roku, tedy do 30. června 2014. Poté definitivně skončila varianta "Skrytý vlastník SE". Akcie na majitele je i nadále možné vydávat, ale pouze v zaknihované formě nebo jako imobilizované akcie. V obou těchto případech jsou akcie uloženy u depositáře cenných papírů, kterému jsou poskytnuty informace o jejich majiteli. Jinou formou akcií jsou akcie na jméno, na kterých je přímo uveden majitel.

Jestliže byste rádi i v dnešní době zachovali ve své akciové společnosti anonymitu, můžete využít tzv. offshore společnost a skrytého vlastnictví se dobrat jejich prostřednictvím. Offshore společnosti jsou registrované v daňovém ráji s neveřejným obchodním rejstříkem. Standardně tak v podobných případech offshore společnost vystupuje jako akcionář SE. Takovou offshore společnost potom řídí osoba, která není zaznamenána v žádném z veřejně dostupných dokladech.

Jsme schopni to takto pro naše klienty zařídit i při pořízení nové RMS SE. Více informací naleznete v odkazu offshore společnosti. S dotazy nás samozřejmě můžete kdykoliv kontaktovat!

READY MADE SE za 64.900,- Kč bez DPH

Kontaktujte nás
Zpět na Ready made společnosti