Založení akciové společnosti

Vše důležité o založení a.s.

Zakládání akciových společností představuje v ČR velmi náročný (časově, právně, účetně, administrativně...) proces. Proto se téměř výhradně a. s. zakládají prostřednictvím specializovaných firem, které klientovi poskytnou podporu. Profesionalita a zkušenost Woolfeholding.cz zaručuje tu nejvyšší spokojenost!

Využijete-li naší nabídky a necháte si založit a. s. na klíč, budete pouze skládat základní kapitál (minimální výše je 2.000.000,- CZK) na bankovní účet nově zakládané a. s.

Toužíte-li po akciové spol., ale nechcete procházet složitým procesem jejího zakládání, můžete si u nás koupit a. s. už předzaloženou (viz ready made a. s.). Tato možnost je obzvláště vhodná v případě, kdy nemáte prostředky na složení základního jmění a. s. Naše RMS mají svůj základní kapitál už bezvýhradně splacen námi. Tento kapitál se později převádí pouze účetně.

Budete-li chtít snížit počet správních kontrol, nejlepší variantou je využití virtuálního sídla od Woolfeholding.cz. Virtuální sídlo v Praze naleznete v naší nabídce.

Založení a.s. už za 39.900,- CZK! Nejvýhodnější nabídka na trhu!

Naše cena je uvedena vč. všech poplatků a bez DPH!

Novou a. s. pro vás založíme už cca do týdne, a to podle vašich požadavků!

Bez výjimky vše zařídíme za vás:

  • obstaráme a vyplníme všechny dokumenty a formuláře, které jsou nutné k založení akciové společnosti;
  • vyřídíme pro vás notářský zápis (zakladatelská listina/zakladatelská smlouva a stanovy a.s.);
  • ověříme podpisy zakladatelů na všech dokumentech při založení;
  • připravíme výpis z rejstříku trestů členů představenstva a dozorčí rady založené a.s.;
  • pro sídlo zakládané společnosti připravíme výpis z katastru nemovitostí;
  • obstaráme výpis z živnostenského rejstříku nově založené firmy;
  • zařídíme ohlášení živnostenských oprávnění, zařazené do živností volných;
  • v ceně jsou zahrnuty také kolky a všechny soudní poplatky za návrh na zápis nové firmy do obchodního rejstříku;
  • s naší nabídkou založení a. s. na klíč máte absolutní jistotu, že vaše nová OS bude zapsána do OR (vznikne tak a. s.).

Anonymní akcie

Dne 30. června 2013 došlo k již dlouho avizované a významné změně obchodního zákona. Účinnost nabyl Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Od poloviny roku 2013 tedy nová akciová společnost (vč. RMS a. s. založených později) nemůže vydat akcie na majitele v listinné formě. Tímto skončila anonymita majitelů takových akcií (akcionářů společnosti).

Pokud došlo k vydání listinných akcií na majitele před tímto datem, musela taková akciová společnost změnit jejich formu nejpozději do jednoho roku, tedy do 30. června 2014. Poté definitivně skončila varianta "Skrytý vlastník a. s." Akcie na majitele je i nadále možné vydávat, ale pouze v zaknihované formě nebo jako imobilizované akcie. V obou těchto případech jsou akcie uloženy u depositáře cenných papírů, kterému je poskytnuta informace o jejich majiteli. Další formou akcií jsou akcie na jméno, na kterých je přímo uveden majitel.

Jestliže byste rádi i v dnešní době zachovali ve své akciové společnosti anonymitu, můžete využít tzv. offshore společnost a skrytého vlastnictví se dobrat jejich prostřednictvím. Offshore společnosti jsou registrované v daňovém ráji s neveřejným obchodním rejstříkem. Standardně tak v podobných případech offshore společnost vystupuje jako akcionář a. s. Takovou offshore společnost potom řídí osoba, která není zaznamenána v žádném z veřejně dostupných dokladech.

Jsme schopni to takto pro naše klienty zařídit i při pořízení nové a. s. na míru. Více informací naleznete v odkazu offshore společnosti. S dotazy nás samozřejmě můžete kdykoliv kontaktovat!

Založení a.s. za 39.900,- Kč

Kontaktujte nás
Zpět na Založení obchodní společnosti (OS)