Založení odštěpného závodu (OZ)

OZ je samostatně fungující pobočka zahraniční společnosti. Tato pobočka je založená v jiné zemi, než ve které byla založena společnost mateřská.

Odštěpný závod je vlastně částí mateřské společnosti, které podléhá. Není to samostatná firma, nemá svou vlastní právní subjektivitu, ale vlastně jakoby jen "zastupuje" svou mateřskou spol. Pro mateřskou společnost je největší výhodou to, že díky OZ může podnikat v jiném státě, aniž by musela zakládat novou samostatnou společnost.

OZ Odštěpný závod představuje úspornější řešení problému společnosti v zahraničí. Odštěpný závod je zapsán v OR a jeho název je shodný s názvem mateřské zahraniční spol. (pouze obsahuje dodatek "Odštěpný závod").

Nabízíme vám službu založení odštěpného závodu zahraniční společnosti v ČR už od 24.900,- CZK

Pokud se rozhodnete v ČR založit Odštěpný závod, budete potřebovat dokumentaci mateřské společnosti. Tato dokumentace musí formou i obsahem odpovídat české legislativě. OZ vzniká jako každá jiná obchodní společnost zapsáním do obchodního rejstříku. Musí mít vlastní identifikační číslo a sídlo. Samostatně musí vést účetnictví podle českých předpisů, protože v ČR bude platit daně.

Co se práv a povinností týká, OZ má v ČR naprosto stejné postavení jako kterákoliv česká firma. Platí pro něj české zákony. Výhoda OZ oproti jiným ochodním společnostem je při zakládání v tom, že nemusí skládat žádný základní kapitál.

Woolfeholding.cz vám nabízí kompletní právní, účetní a administrativní podporu při zakládání OZ zahraniční spol. v ČR. Jako u jiných našich služeb vám nabízíme, že vše zařídíme za vás! Od jednání u notáře a rejstříkového soudu, přes vyřízení všech byrokratických náležitostí vč. získání živnostenského oprávnění, souhlasu majitele nemovitosti se sídlem OZ, až po zápis do OR.

To vše můžete u Woolfeholding.cz mít už za 24.900,- CZK bez DPH.

Zřízení pobočky v ČR již za 24.900,- Kč

Kontaktujte nás
Zpět na Založení obchodní společnosti (OS)