Založení s.r.o.

Vše důležité o založení s.r.o.

Tato služba je ideální pro začínající podnikatele, kteří vědí, jak drahý je čas. Jestliže chcete ušetřit své nervy, finance i časové rezervy, neváhejte nás oslovit. Vše potřebné zařídíme za vás!

Pokud se na nás obrátíte, budete potřebovat pouze jedinou korunu (ano, pouze 1,- CZK), což je momentálně minimální výše základního kapitálu. Tuto korunu je potřeba složit na bankovní účet zakládané společnosti s ručením omezeným. Pochopitelně je však z pohledu prestiže a důvěryhodnosti OS lepší, je-li základní kapitál vyšší (doporučujeme dříve požadovaných 200.000,- CZK). V případě zakládání s. r. o. více společníky, může být splacení vkladu sníženo a rozděleno do více let po založení firmy.

Jestliže byste rádi založili s. r. o. s vyšším kapitálem než minimálním, ale nemáte k dispozici potřebné prostředky (příp. pokud je máte, ale chystáte se je použít k jiným účelům), můžete se i v tomto případě obrátit na nás. Woolfeholding.cz nabízí i založení spol. s r. o. s naším vlastním kapitálem! Více informací naleznete na: založení s.r.o. s naším kapitálem!

S jakýmikoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat!

Založení spol. s r. o. už za 15.900,- CZK! Nejvýhodnější nabídka na trhu!

Už za 15.900,- CZK bez DPH můžete získat založení spol. s r. o u Woolfeholding.cz! Tato varianta je platná v případě, že využijete též naši službu poskytnutí sídla. Za celou novou firmu tak zaplatíte cenu pouze ve výši zákonných poplatků! Pokud službu poskytnutí sídla nevyužijete, bude naše cena 17.900,- CZK bez DPH.

Co vše zahrnují naše ceny?

Cena založení s. r. o. od Woolfeholding.cz je kompletní! Bez výjimky vše zařídíme za vás:

 • obstaráme a vyplníme všechny dokumenty a formuláře, které jsou nutné k založení s. r. o.;
 • vyřídíme pro vás notářský zápis (zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu - v závislosti na počtu společníků při založení spol. s r. o.);
 • ověříme podpisy zakladatele/zakladatelů na všech dokumentech při založení spol. s r. o.;
 • připravíme výpis z rejstříku trestů jednatelů, který je pro vznik spol. s r. o. nezbytný;
 • pro sídlo zakládané společnosti připravíme výpis z katastru nemovitostí;
 • obstaráme výpis z živnostenského rejstříku nově založené firmy;
 • zařídíme ohlášení živnostenských oprávnění, zařazené do živností volných;
 • v ceně jsou zahrnuty také kolky a všechny soudní poplatky za návrh na zápis nové firmy do obchodního rejstříku;
 • s naší nabídkou založení spol. s r. o. na klíč máte absolutní jistotu, že vaše nová OS bude zapsána do OR.

Všechny důležité informace naleznete níže na této stránce. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Akční nabídka:

Objednáte-li si u nás založení spol. s r. o., můžete si nyní objednat poskytnutí sídla už za neuvěřitelných 149,- CZK za měsíc! Více informací naleznete zde: poskytnutí sídla.

Nezapomeňte ani na naši nabídku ready made společností, které jsou již přihlášeny k DPH! Více na: ready made s. r. o.

Založení společnosti s ručením omezeným za 15.900,- Kč

Kontaktujte nás

Jak probíhá založení spol. s r. o.?

Rozhodnete-li se založit si vlastní s. r. o. sami, jistě vám pomůže, pročtete-li si důkladně vše, co to obnáší. Pokud se však rozhodnete šetřit čas, nervovou soustavu a peníze, obraťte se na Woolfeholding.cz. My máme praxi a vše tak zvládáme snáze a rychleji! V šesti bodech, které na sebe navazují, zde můžete vidět, co je potřeba zařídit:

a) Sepsat zakladatelský doklad formou notářského zápisu

Vše začíná sepsáním zakladatelského dokumentu, který musí mít ze zákona formu notářského zápisu. V závislosti na počtu společníků (resp. majitelů obch. podílů) jde buď o zakladatelskou listinu (jeden společník) nebo o společenskou smlouvu (více společníků). V tomto dokumentu musí být vymezeny základní právní vztahy zakládané spol. s r. o. - tedy především tyto informace:


 • název společnosti (obchodní firma) - tento zdánlivě snadný bod v sobě skrývá obrovské nebezpečí, protože zaměnitelnost názvu firmy je hlavním a nejčastěji uváděným důvodem zamítnutí návrhu zápisu nové spol. s r. o. do OR! Proto vám doporučujeme, abyste si název své nové firmy nejdříve nechali prověřit specialisty z Woolfeholding.cz! V případě, že vámi vybraný název bude zaměnitelný s jinou firmou, pomůžeme vám vybrat takový, který při zápisu do OR projde;
 • předmět podnikání - vybírat můžete buď mezi osmdesátkou činností živností volných ("výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona"), jejichž uvedení v dokumentu je nejčastější, nebo mezi živnostmi vázanými (např. stavebnictví), řemeslnými (např. kovářství) či koncesovanými (např. podnikání v autodopravě). Existuje také speciální podnikání neupravené živnostenským zákonem (např. pracovní agentury, nestátní zdravotnická zařízení atp.);
 • sídlo společnosti - zde si vystačíme s pouhým názvem obce, do které se sídlo firmy rozhodneme umístit (Praha, Brno apod.). Význam uvedení pouze obce oceníme později v případech, kdy by se měla měnit adresa sídla firmy v rámci obce uvedené v tomto dokumentu, protože tím ušetříme čas i finance, které bychom museli vynaložit na změnu zakladatelského dokumentu (notářský zápis);
 • volba statutárního orgánu spol. s r. o. (jednatele nebo jednatelů) a určení způsobu jejich jednání - v případě že má mít spol. s r. o. více jednatelů, je nutné určit způsob, jakým způsobem budou tito jednatelé jménem nové firmy jednat, tzn. jestli samostatně, nebo společně. Jednatel jedná jménem firmy a oficiálně tak zastupuje celou OS. Za své jednání jménem OS je zodpovědný společníkům spol. s r. o. Poměrně novou možností v oblasti jednatelů spol. s r. o. je, že od r. 2014 může být jednatelem i právnická osoba;
 • společníci s.r.o. - fakticky jde o majitele společnosti, jejichž obchodní podíl ve spol. s r. o. je určen tím, v jaké výši je jejich vklad do základního kapitálu OS. V případě, že má spol. s r. o. jediného společníka, rozhoduje on sám v působnosti valné hromady. Jestliže má firma více společníků, hlasují o důležitých záležitostech OS na valné hromadě.
 • základní kapitál - v dnešní době je zákonné minimum naprosto nepatrné. K založení spol. s r. o. postačí pouze jediná koruna (1,- CZK)! Až do roku 2014 bylo zákonné minimum základního vkladu spol. s r. o. 200.000,- CZK. Woolfeholding.cz doporučuje složit základní kapitál alespoň v původní částce, protože to zvyšuje důvěryhodnost (a tím i prestiž) nové firmy.
 • určení správce vkladů - určují ho společníci k výběru svých vkladů do OS. Osoba, určená za správce vkladů, má na starosti také otevření účtu zvláštního v bance. Může jím být pouze jeden s majitelů spol. s r. o.
 • ostatní údaje - zbylá ustanovení zakladatelského dokumentu. Týká se to např. dědických práv obchodních podílů, příp. jeho vyloučení z dědického řízení, předkupních práv na na obchodní podíl atp.

b) Vyřídit živnostenské oprávnění

Na kterémkoliv živnostenském úřadě kdekoliv v republice si můžete oprávnění vyřídit. Bod b logicky navazuje na bod a, takže budete potřebovat notářský zápis o založení společnosti, dále souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla firmy, které bude uvedeno v OR. Když si úspěšně zařídíte živnostenské oprávnění, obdržíte pro svou OS výpis ze živnostenského rejstříku. Právě tento výpis vám posléze poslouží jako podklad k zápisu vaší nové firmy do rejstříku obchodního.

Pokud pro svou firmu živnostenské oprávnění nesháníte (viz bod a, např. zvláštní druhy podnikání), nepotřebujete výpis ze živnostenského rejstříku, ale jiná povolení, závislá na vybraném předmětu podnikání.


c) Splatit vklad, resp. vklady do banky

Správce vkladů (viz bod a) otevře v bance zvláštní účet na jméno nově založené spol. s r. o. Na tento účet složí vybrané vklady od všech společníků. Pro zápis do OR je nutné vystavit potvrzení. Banka takové potvrzení vystaví správci (až do zápisu spol. s r. o. do OR nemůže firma s těmito penězi disponovat), který následně toto potvrzení přiloží k návrhu zápisu nové spol. s r. o. do OR.


d) Podat návrhu na zápis spol. s r. o. do OR

Ve chvíli, kdy jsou vyřízeny body a-c, pokračuje proces založení spol. s r. o. zapsáním do OR. Návrh na zapsání musí být podán pomocí speciálního formuláře (naleznete ho např. zde: www.justice.cz). Důležité je nezapomenout na tyto přílohy:

 • zakladatelský dokument spol. s r. o. (zakladatelskou listinu, příp. společenskou smlouvu), který má formu notářského zápisu;
 • čestné prohlášení jednatele/jednatelů a jeho/jejich podpisový vzor;
 • souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla;
 • výpisy: z rejstříku trestů jednatele/jednatelů, z katastru nemovitostí a z živnostenského rejstříku společnosti (tyto přílohy sice nejsou povinné, ale naší zkušeností je, že vyřízení záležitosti výrazně urychlují);
 • kolek o hodnotě 6.000,- CZK;
 • prohlášení správce vkladů;
 • potvrzení banky o splacení vkladů na zvláštní účet;
 • případně procesní plná moc.

Jakmile je návrh na zápis podán na rejstříkový soud (MS v závislosti na sídle zakládané spol. s r. o.), musíte si počkat pět i více pracovních dní. Společnost oficiálně vzniká až zápisem do OR, kdy je jí také přiděleno identifikační číslo. Když je OS zapsána do obchodního rejstříku, můžete si pak výpis vyzvednout na kterémkoliv czech-pointu. Tento výpis z OR pak můžete používat při jednání s partnery, bankami, klienty atp.

e) Přeměnit zvláštní účet na běžnýbankovní účet

V návaznosti na bod d, vezmete výpis z OR a půjdete s ním do banky. Dříve založený zvláštní účet změníte na běžný bankovní účet. Od této chvíle pak můžete s financemi na účtu volně disponovat.

f) Registrovat se na finančním úřadě, sociální správě a ve zdravotní pojišťovně

Nová OS musí být po zápisu do OR, a tudíž po faktickém vzniku, přihlášena na několik úřadů. Nejdůležitější je registrace na finančním úřadě (podle sídla firmy), který vaší nové společnosti přidělí DIČ. Na FÚ můžete zároveň požádat o registraci své firmy k DPH (v případě, že se chcete hned od začátku stát dobrovolným plátcem). Jestliže bude mít vaše firma zaměstnance, musí být také přihlášena na SSZ a ZP.

Následně je vaše firma založena a vy můžete začít podnikat!

Chcete-li, abychom všechno zařídili za vás, stačí nás kontaktovat a dohodneme podrobnosti! Svěřte založení své nové společnosti profesionálům - svěřte založení Woolfeholding.cz!

Založení spol. s r. o. na klíč!

Kontaktujte nás

Nově založená spol. s r. o.

Založení nové OS, především pak s. r. o., je jednou z nejvýhodnějších možností pro právnickou osobu, jak začít podnikat.

Woolfeholding.cz poskytuje velmi profesionální služby při zakládání všech typů OS. Specializujeme se na zakládání firem a máme s ním bohaté zkušenosti!

Výhodou spol. s r. o. oproti živnostenskému listu je míra ručení (u ŽL ručíte celým svým majetkem). Už více než rok je minimální základní kapitál pro s. r. o. pouhá jedna koruna, přesto Woolfeholding.cz doporučuje vklad vyšší.

Ideálním místem pro založení OS je pochopitelně Praha, ale klient si může zvolit libovolné sídlo v rámci celé ČR.

S jakýmkoliv dotazem nás neváhejte kontaktovat! Naše služby - vaše spokojenost!

Zpět na Založení obchodní společnosti (OS)