Změny ve společnosti

Vše důležité o změnách ve společnosti

Téměř každá firma zažije v době své existence potřebu změny, kterou je nutné zapsat do OR. Každá taková změna s sebou pochopitelně přináší spoustu administrativních úkonů a povinností. Pokud jste ještě změny neprováděli a nezapisovali, může vás to stát nejen spoustu času, ale i peněz.

Nejlepším řešením je obrátit se na specialisty z Woolfeholding.cz! My všechno zařídíme za vás! A to rychle, jistě, spolehlivě a za dobrou cenu!

V případě zájme můžeme také svolat a uspořádat valnou hromadu, připravit rozhodnutí jediného společníka/akcionáře nebo rozhodnutí statutárních orgánů. Tyto kroky vám zajistí dosažení požadovaných změn ve vaší firmě.

Nejčastější změny ve společnosti

Tyto změny jsou tak časté, že mají na našem webu vlastní kategorii, kde najdete vše dopodrobna rozepsané a vysvětlené:

 • změna sídla společnosti: zařídíme přenos sídla vaší firmy na jinou adresu a zápis této změny sídla do OR; tato služba je velmi často využívána zároveň s poskytnutím virtuálního sídla firmy;
 • valná hromada - svolání, pozvánka a zápis: zorganizujeme pro vaši společnost valnou hromadu, ať už z důvodu prostého rozhodování společníků nebo z důvodu libovolné změny ve společnosti (v případě jednočlenných společností rozhoduje místo valné hromady jediný společník/akcionář);
 • změna v OR: provedeme a zajistíme zapsání jakékoliv změny ve vaší společnosti do obchodního rejstříku; změny v OR můžeme pro naše klienty zařídit na základě plné moci, takže jsme schopni změny provádět i tzv. "na dálku";
 • změna jednatele: - zařídíme odvolání původního jednatele a jmenování nového jednatele; případně se postaráme o projednání odstoupení jednatele na valné hromadě, snížení nebo zvýšení počtu jednatelů firmy atp.;
 • změna kapitálu: zajistíme za vás snížení nebo navýšení základního kapitálu vaší firmy; o změně kapitálu rozhoduje kvalifikovaná většina všech majitelů společnosti, a to formou notářského zápisu;
 • změna názvu společnosti: postaráme se o změnu obchodního názvu společnosti, tedy názvu, pod nímž je firma zapsaná v OR; v tomto případě je nutný notářský zápis.

Příklady dalších změn ve společnosti, které Woolfeholding.cz nabízí

Zařídíme pro vaši firmu i další změny jako například:

 • zajistíme jmenování členů představenstva, jednatelů, prokuristy nebo dozorčí rady;
 • postaráme se o odvolání členů představenstva, jednatelů, prokuristy nebo dozorčí rady;
 • zařídíme změnu způsobu jednání statutárních orgánů společnosti nebo prokuristy;
 • změníme adresu bydliště členů představenstva, jednatelů, prokuristy, členů správní rady atp.;
 • zajistíme změnu společníka/akcionáře společnosti;
 • postaráme se o navýšení nebo o snížení vkladu společníka;
 • zařídíme změnu výše obchodního podílu;
 • změníme pro vás druh, formu a hodnotu akcií;
 • převedeme obchodní podíl nebo akcie na nového nabyvatele;
 • zúžíme, příp. rozšíříme předmět podnikání;
 • zajistíme jakékoliv jiné potřebné změny v akciové společnosti i v spol. s r. o.;
 • zařizujeme také přeměny společností.

Změny v spol. s r. o.

Jednou z nejčastějších změn je změna sídla spol. s r. o. nebo změna jednatele spol. s r. o. Často je využívána naše služba "zápis z valné hromady". Zatímco pro nás jde doslova o "denní chleba", tedy o činnosti, které provádíme každý den, bez zkušeností může jít o časově náročné procesy. Nechcete-li ztrácet čas, síly a finance, obraťte se na odborníky z Woolfeholding.cz.

V podstatě jakoukoliv změnu v s. r. o. dokážeme zařídit za vás! Od běžné změny názvu či sídla, přes různé zápisy do OR či změny v OR až po mimořádné valné hromady. Všechno zajistíme rychle a spolehlivě. Náš tým zkušených specialistů se postará o každou vaši potřebu. Vy si tak nemusíte nastudovat předpisy a zákony k valným hromadám či přeměnám společnosti, nemusíte hledat vzory tiskopisů. Woolfeholding.cz si s tím poradí.

S jakýmikoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Ceny provedení změn ve společnosti (bez DPH)

 1. změna bez nutnosti notářského zápisu: od 3.900,- CZK (v závislosti na náročnosti změny);
 2. změna s nutností notářského zápisu: od 8.900,- CZK (v závislosti na náročnosti změny).

V cenách je zahrnuto:

V ceně všech výše uvedených změn ve společnosti zařídíme:

 • svoláme a uspořádáme valnou hromadu;
 • postaráme se o zápis z jednání valné hromady (př. o návrh znění rozhodnutí jediného společníka či statutárního orgánu);
 • připravíme veškoré dokumenty, které jsou nezbytné pro vykonání změny;
 • připravíme a podáme návrh na zápis změn do OR;
 • vyhotovíme celé znění zakladatelského dokumentu po změně (vč. jeho založení do sbírky listin).

Vyřízení ZMĚNY ve společnosti si objednejte online a to již za 3.900,- Kč!

Kontaktujte nás