Změna jednatele už za 3.900,- CZK!

Změna jednatele je jednou z nejčastěji požadovaných změn ve společnosti s ručením omezeným. Jednatel je v spol. s r. o. statutárním orgánem, díky čemuž jedná jménem společnosti a zajišťuje právní úkony.

Obrovské množství firem zažije v době své existence potřebu změny jednatele, ať už výměny "kus za kus", tzn. nahrazení starého jednatele novým, tak i rozšířením "týmu jednatelů", kdy se zkrátka jmenuje jednatel další. Právo změnit jednatele mají v spol. s r. o. pouze společníci. O této změně musí jednat na valné hromadě (v případě jednoho majitele firmy jde o rozhodnutí jediného společníka).

Změna jednatele může nastat z několika důvodů, např. odstoupení z funkce, úmrtí nebo vypršení časového limitu, na který byl jednatel jmenován.

U Woolfeholding.cz je změna jednatele již za 3.900,- CZK, a to vč. všech poplatků spojených se změnou!

Jak změna jednatele probíhá?

Jak už jsme zmiňovali, změna jednatele probíhá na valné hromadě společnosti, kde o této změně hlasují společníci společnosti. VH je obvykle svolána původním jednatelem (písemná pozvánka všem společníkům, na které je uveden předmět jednání valné hromady - tzn. že VH bude jednat a rozhodne o odvolání původního jednatele a o jmenování nového). Podle Obchodního zákona existuje také možnost, kdy společníci rozhodují mimo VH, příp. kdy valnou hromadu svolávají sami (což je příhodné především v případech, kdy původní jednatel odmítá spolupracovat).

Během VH hlasují společníci o změně jednatele, ke které dojde, bude-li změna odhlasována. O průběhu VH je nutné pořídit zápis. Tento zápis následně jako podklad pro změnu jednatele v OR.

Pro běžnou změnu ("kus za kus") není nutný notářský zápis! Naopak je notářský zápis potřeba v případech, kdy:
a) výslovně to stanoví společenská smlouva;
b) když jde o změnu počtu jednatelů (snížení nebo navýšení počtu).

Je-li spol. s r. o. pouze jednočlenná, valná hromada se nekoná! Zápis z VH je v tomto případě nahrazen písemným vyhotovením rozhodnutí jediného společníka o změně jednatele.

Woolfeholding.cz vám nabízí zkušený tým specialistů, kteří se postarají o vše potřebné! Jsme tu pro vás. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Změna jednatele již za 3.900,- Kč

Kontaktujte nás
Zpět na Změny ve společnosti