Změna názvu

Podnikatel zapsaný do OR musí právní úkony činit pod své obchodní společnosti. Název své společnosti může změnit, kdykoliv to považuje za nutné či potřebné. Pro změnu názvu firmy je však nezbytná změna stanov společnosti - a o této změně může rozhodnout pouze valná hromada. Právě platné rozhodnutí VH o změně stanov je následně hlavním podkladem pro předložení návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.

Tato změna nabývá účinnosti okamžikem zápisu do OR a až do této chvíle vystupuje firma pod svým starým obchodním názvem. Rejstříkový soud je povinen učinit do 15 dní od podání návrhu úkony směřující k rozhodnutí ve věci. Je však rozdíl mezi rozhodnutím soudu o povolení zápisu a vlastním provedením zápisu. Vlastní zápis provede příslušný soud poté, co usnesení o povolení zápisu nabylo právní moci, a to konkrétně do 10 dnů poté.

Rozhodnete-li se změnit název své společnosti, nezapomeňte, že název nesmí být shodný nebo zaměnitelný s jinou obchodní firmou. Pochopitelně také nesmí působit klamavě.

Co za vás při změně názvu zařídí Woolfeholding.cz:

Jestliže se rozhodnete pro spolupráci s naším týmem specialistů, toto vše zařídíme za vás:

  • změníme stanovy vaší obchodní společnosti;
  • zajistíme podrobné rešerše již existujících názvů v OR;
  • zabezpečíme rozhodnutí valné hromady o změně stanov;
  • podáme návrh na zápis změny vaší firmy do OR;
  • oznámíme změny na Živnostenský a Finanční úřad;
  • stejně tak oznámíme změny na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně;
  • oznámíme změny na katastrálním úřadu a Úřadu průmyslového vlastnictví;
  • označíme provozovnu novým názvem firmy;
  • provedeme změny na obchodních dokumentech (např. faktury, obchodní dopisy, atp.);
  • oznámíme změny bankám, poskytovatelům služeb, obchodním partnerům (vše na základě vašich podkladů) a dalším kompetentním úřadům.

Aby byla změna názvu úspěšná, je v každém případě potřebný notářský zápis.

Tým specialistů z Woolfeholding.cz za vás zajistí změnu názvu od A do Z - rychle, efektivně, spolehlivě! S jakýmikoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat! Objednejte si zajištění změny názvu Vaší firmy on-line.

Objednejte si změnu názvu vaší firmy

Kontaktujte nás
Zpět na Změny ve společnosti