Změna sídla

Změna sídla patří k základním a velmi často využívaným službám Woolfeholding.cz. Tuto službu nabízíme nejenom našim novým klientům, tzn. klientům, kteří si u nás buď nechali založit novou obchodní společnost nebo si od nás koupili už existující ready made společnost, ale i klientům, kteří už svoji firmu mají.

Náročnost procesu změny sídla firmy záleží na tom, zda ke změně sídla spol. s r. o. nebo a. s. dochází v rámci jedné obce (např. v rámci Prahy), nebo se sídlo mění z jedné obce do jiné. Více informací na této straně níže.

Nechcete-li ztrácet čas, síly a peníze v administrativním boji, svěřte se do rukou odborníků! Změnu adresy si můžete objednat buď na vaši adresu, příp. na adresu vašeho virtuálního sídla.

Dvě nejčastější situace pro změnu sídla firmy

1. Při převodu ready made společnosti:

Jestliže si od nás koupíte RMS, máte samozřejmě možnost ponechat sídlo své nové firmy na původní adrese. Pokud ale budete chtít sídlo firmy změnit, uděláme to pro vás úplně zadarmo! A to včetně zápisu této změny do OR. Vy si tedy koupíte firmu a my za vás zařídíme změnu sídla - žádná ztráta času, žádné další náklady!

2. U založené a existující firmy:

Jestliže už máte fungující firmu zapsanou v OR, můžete chtít změnit adresu např. z následujících důvodů:

a) vaše firma se stěhuje na jinou adresu;
b) máte jako sídlo firmy v OR uvedenu adresu vaší vlastní nemovitosti a chcete sídlo společnosti přemístit jinam;
c) chcete přestěhovat sídlo firmy do velkého města (především Praha, příp. Brno atp.), abyste eliminovali množství nahodilých finančních a správních kontrol z úřadů;
d) chcete přestěhovat sídlo firmy do velkého města (především Praha, příp. Brno atp.), abyste zvýšili prestiž firmy, což může být důležité jak při jednání s koncovými zákazníky, tak především se zahraničními partnery.

Ve všech případech je vám k dispozici naše služba virtuální sídlo společnosti! Nemusíte tedy stěhovat firmu, ale stačí změnit její sídlo.

Woolfeholding.cz vše zařídí za vás! S jakýmikoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat!

Změna sídla v rámci jedné obce už za 3.900,- CZK!

Rozhodnete-li se pro změnu v rámci stejné obce, je celý proces změny výrazně jednodušší, protože není nutné měnit zakladatelské dokumenty a. s. nebo spol. s r. o. Je to proto, že ve zmiňovaných zakladatelských dokumentech (zakladatelská listina, zakladatelská smlouva atp.) je jako sídlo firmy uveden pouze název obce. Jelikož se tato obec nemění, nemusí být změnou formou notářského zápisu!

Sídlo společnosti se tak změní prostým návrhem na zápis změny sídla do příslušného OR. Tento návrh musí být samozřejmě se všemi potřebnými přílohami (zvláště se souhlasem s umístěním sídla, který musí být podepsán majitelem nemovitosti).

U starších firem toto bohužel neplatí! Jestliže máte v zakladatelských dokumentech své společnosti uvedenou jako adresu sídla firmy konkrétní a celou adresu, je nutné postupovat stejně jako při změně sídla do jiné obce (viz níže)!

U Woolfeholding.cz je změna v rámci stejné obce již za 3.900,- CZK, a to vč. všech poplatků spojených se změnou!

Změna sídla společnosti z jedné obce do jiné už za 8.900,- CZK!

Rozhodnete-li se pro změnu sídla firmy z jedné obce do jiné, je nutné provést změnu v zakladatelských dokumentech společnosti! Vše musí být nutně provedeno formou notářského zápisu, který bude následně přiložen k Návrhu na zápis změny sídla do OR (stejně jako v předchozím případě i zde musí být jako příloha také souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla firmy).

U Woolfeholding.cz je změna sídla firmy z jedné obce do jiné už za 8.900,- CZK, a to vč. všech poplatků spojených se změnou!

Objednejte si změnu sídla firmy již za 3.900,- Kč on-line!

Kontaktujte nás
Zpět na Změny ve společnosti