Změna v OR

Téměř každá firma zažije v době své existence potřebu změny, kterou je nutné zapsat do Obchodního rejstříku.

OR je veřejný rejstřík vedený příslušným rejstříkovým (krajským) soudem. Do OR se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích (obchodních společnostech). Mezi tyto údaje patří název, sídlo, předmět podnikání, společníci a mnoho dalších náležitostí.

Smyslem OR je evidence nezbytných údajů o firmách. Tyto údaje musí být v souladu se skutečností. Každá změna tak musí být soudem zveřejněna bez zbytečného prodlení - z tohoto důvodu musí podnikatel podat návrh na zápis změn zapisovaných údajů neprodleně po vzniku změny.

Časté změny zapisované do OR

  • změna sídla již existující firmy;
  • změna sídla ready made společnosti;
  • změna názvu;
  • změna jednatele (člena představenstva nebo člena dozorčí rady);
  • změna kapitálu (snížení, příp. navýšení základního kapitálu).

Pro změnu do OR je nutné zařídit:

  • svolat a uspořádat valnou hromadu (v případě jediného majitele jde o sepsání rozhodnutí jediného společníka/akcionáře);
  • pořídit zápis z jednání VH (v případě jediného majitele jde o návrh znění rozhodnutí jediného společníka či statutárního orgánu);
  • nachystat veškeré dokumenty, které jsou nezbytné pro změnu v OR;
  • přichystat a podat návrhu na zápis změn do OR;
  • vyhotovit úplné znění zakladatelského dokumentu, kterého se změna týká, a založit ho do sbírky listin.

woolfeholding.cz zařídí všechno za vás!

Jestliže se rozhodnete pro spolupráci s woolfeholding.cz, nemusíte se změn v OR vůbec obávat! Naši specialisté zařídí vše podle vašich přání, a to rychle, spolehlivě a efektivně. S nezbytnými administrativními procedurami máme zkušenosti a poradíme si se všemi překážkami českého právního systému.

Změny v OR můžeme pro naše klienty zařídit na základě plné moci, takže jsme schopni změny provádět i tzv. "na dálku".

Obejednejte si provedení změny v obchodním rejstříku od woolfeholding.cz

Kontaktujte nás
Zpět na Změny ve společnosti