O nas

Woolfe Holding SA jest dynamiczną spółką, oferującą swoje usługi przede wszystkim korporacyjnej klienteli. Naszym klientom oferujemy usługi doradcze oraz serwis przy zakładaniu wszystkich rodzajów czeskich spółek, a także sprzedaż spółek READY MADE oraz zapewnienie adresów dla siedziby i oddziałów firmy. W ramach naszych usług proponujemy również prowadzenie księgowości nowych spółek, przygotowanie dokumentacji dot. umów, reprezentowanie przed urzędami czy na walnych zgromadzeniach, ich organizację oraz windykację należności. W Pradze współpracujemy z prawnikami, doradcami podatkowymi, notariuszami, biegłymi sądowymi i informatykami.

Cele

Celem Woolfe Holding SA jest stworzenie oferty najwyższej jakości dla naszego klienta i to przy zachowaniu indywidualnego i osobistego podejścia. Chcemy tworzyć te najlepsze pod względem ekonomicznym i najefektywniejsze rozwiązania oraz zapewnić usługi prawne, ekonomiczne i księgowe w jak najlepszej jakości. Wszystko to robimy, aby zapewnić przedsiębiorstwu naszego klienta maksymalne wsparcie, uwzględniając oczywiście niskie koszty i komfort pokonywania barier biurokratycznych. Jesteśmy godni zaufania i działamy w absolutnej dyskrecji!