Cennik

Koszty Wszystkich naszych usług obliczamy dla klientów na podstawie przejrzystego cennika.

Cennik ten zawiera jasne wydzielenie bazowych usług, będących częścią podstawowej ceny Twojej nowej spółki oraz usług dodatkowych, które zapewniamy za odpowiednią dopłatą.

Porównanie z konkurencją pokazuje, że nasza cena spółki ready made, czy cena za założenie spol. z o.o. obejmuje wszystko, co potrzebne jest do szybkiego rozpoczęcia prowadzenia biznesu, a co więcej cena ready made spol. z o.o. podana jest z VAT!

Cena obejmuje głównie wszystkie wypisy z odpowiednich rejestrów, weryfikację potrzebnych podpisów, nieregulowane działalności gospodarcze, opłatę za propozycję zmian w KRS, jak również rejestrację do podatku dochodowego.

Ceny spółek READY MADE
Ready made spol. z o.o. (kapitał 100,- Kč) 16.900,- Kč z VAT
Ready made z o.o. (kapitał 200.000,- Kč) 21.900,- Kč z VAT
Ready made SA 54.900,- Kč z VAT
Ready made SE 64.900,- Kč z VAT
Ceny ZAŁOŻENIA spółki na miarę
Założenie spol z o.o. 15.900,- Kč bez DPH (bez siedziby dla firmy 17.900,- Kč)
Założenie spol. z o.o. z naszym kapitałem 21.900,- Kč bez DPH (bez siedziby dla firmy 23.900,- Kč)
Założenie SA 39.900,- Kč bez DPH
Założenie filii 24.900,- Kč bez DPH

Cena ready made spol. z o.o. podana została z VAT, ponieważ tworzą ją koszty rozruchu oraz podwyższenie ceny udziału, w przypadku których VAT się nie nalicza.

Cenę założenia spółki na miarę również tworzą koszty rozruchu, a więc VAT nie jest naliczany z całej kwoty.

*W przypadku założenia spol. z o.o. i jednoczesnego wykorzystania naszej oferty siedziby dla firmy w Pradze 8 na okres przynajmniej 2 lat, uzyskujesz zniżkę na cenę spółki w wysokości 2.000,- Kč (zob. wyżej).

Założenie spółki lub zakup firmy ready made

Napisz do nas
Cennik usług dodatkowych
Zmiana dokumentu założycielskiego spółki w formie aktu notarialnego (zmiana nazwy, ilości wspólników, dziedziny działalności, adresu siedziby poza Pragą itp.) 5.000, - CZK ze wszystkimi zmianami razem
Zarejestrowanie spółki do VAT 5.000,- Kč
Opłata administracyjna za zgłoszenie nieregulowanej działalności gospodarczej 1.000,- Kč
Zarejestrowanie spółki do innych podatków – drogowego, u źródła, akcyzowego itp. 500,- Kč / rejestracja
Załatwienie działalności regulowanej 2.000,- Kč
Załatwienie koncesji 6.000,- Kč
Prowadzenie księgowości lub ewidencji podatkowej od 1.750,- Kč/na miesiąc
Zapewnienie siedziby dla firmy w Pradze od 149,- Kč /na miesiąc
Firma sprzedają już zarejestrowany dla celów VAT + 25.000,- Kč
Ceny starszych spółek READY MADE
Ready made spol. z o.o. 2014 32.900,- Kč z VAT
Ready made spol. z o.o. z roku 2011 42.900,- Kč z VAT
Ready made spol. z o.o. z roku 2010 52.900,- Kč z VAT

Ceny spółek z przedsiębiorczą i handlową historią znajdziesz na naszej stronie firmy z historią.

Założenie spółki lub zakup firmy ready made

Napisz do nas

Ceny naszych pozostałych usług

Ceny naszych pozostałych usług zostały podane w oddzielnych cennikach:

  • Cennik - spółka OFFSHORE
  • Cennik - zapewnienie SIEDZIBY
  • Cennik - prowadzenie księgowości
  • Cennik - spółka z WYŻSZYM KAPITAŁEM ZAKŁADOWYM

Cennik spółki ready made oraz cennik założenia firmy „pod klucz“ zostały podany powyżej.

Na podstawie naszego cennika możesz zorientować się ile np. kosztuje założenie firmy lub spol. z o.o.

Nasza firma daje Ci gwarancję, że wszystkie ceny związane z założeniem spol. z o.o. (opłaty za założenie spol. z o.o. - założenie spol z oo opłaty – spol z oo zalozenie) są uwzględnione w powyższej cenie.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące naszego cennika lub cen naszych usług, skontaktuj się z nami!