Tłumaczenia specjalistyczne

Specjalizujemy się w profesjonalnych tłumaczeniach z języka polskiego i rosyjskiego, wykonywanych przez native speakerów, którzy skończyli translatorykę na Wydziale Filozoficznym UK. Zapewniamy również tłumaczenia zwyczajne z języka czeskiego na angielski, bułgarski, serbski i hebrajski. Serwis tłumaczeń zapewniamy przede wszystkim w następujących dziedzinach:

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne – od prostych do wysoce specjalistycznych – są podstawą naszych usług. Zapewniamy tłumaczenia techniczne z dziedzin takich jak: przemysł maszynowy, elektrotechnika i poligrafia, jak również tłumaczenia ze specjalistycznym know-how. Jako standardowe tłumaczenie techniczne – a więc bez dodatkowych opłat za jego specjalistyczny charakter – traktujemy np. instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, podręczniki serwisowe, katalogi części zamiennych lub szkolenia bezpieczeństwa pracy.

Tłumaczenia biznesowe i ekonomiczne

Tłumaczenia tekstów biznesowych i ekonomicznych; przede wszystkim umów, sprawozdań rocznych, szerokiej korespondencji handlowej, wypisów księgowych i ekonomicznych.

Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia wszystkich tekstów prawnych z języka polskiego i rosyjskiego, a jeżeli nie jest konieczne tłumaczenie przysięgłe również do wspomnianych języków. Tłumaczenie prawne na inne języki zapewniamy dzięki współpracy z zaocznymi tłumaczami po wcześniejszej umowie.

Tłumaczenia stron internetowych

Współpracujemy ze spółkami ITNostop i ITend.cz, zajmującymi się tworzeniem stron internetowych oraz marketingiem internetowym. Klientom wspomnianych firm zapewniamy tłumaczenia i lokalizacje prezentacji firmowych na język polski i rosyjski.