Zmiany w spółce

Najważniejsze informacje na temat zmian w spółce.

Właściwie każda firma w czasie swojego istnienia doświadczy potrzeby zmiany, która powinna zostać zapisana w KRS („Obchodní rejstřík”). Wszelka tego typu zmiana oznacza oczywiście ogrom obowiązków i działań administracyjnych. Jeżeli jeszcze nigdy nie przeprowadzałeś i nie zapisywałeś takich zmian, może Cię to kosztować nie tylko mnóstwo czasu, ale i pieniędzy.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zwrócić się do specjalistów z Woolfeholding.cz! My załatwimy wszystko za Ciebie! A w dodatku zrobimy to szybko, niezawodnie i za dobrą cenę!

Możemy również zwołać i zorganizować walne zgromadzenie, przygotować decyzję jedynego członka/akcjonariusza lub decyzję organów statutowych. Te kroki zapewnią Ci osiągnięcie pożądanych zmian w Twojej firmie.

Najczęstsze zmiany w spółce.

Poniższe zmiany są tak częste, że mają na naszej stronie internetowej swoją własną kategorię. Znajdziesz w niej wszystkie informacje, i to szczegółowo wyjaśnione:

 • zmiana siedziby spółki: zorganizujemy przeniesienie siedziby Twojej firmy na inny adres oraz zapis tej zmiany w KRS; usługa ta jest często łączona z zapewnieniem wirtualnej siedziby firmy;
 • walne zgromadzenie, organizacja, zaproszenie i zapis: zorganizujemy dla Twojej spółki walne zgromadzenie, zarówno z powodu konieczności podjęcia prostej decyzji przez członków, jak i ze względu na potrzebę przeprowadzenia jakiejkolwiek zmiany w spółce (w przypadku spółki jednoosobowej zamiast walnego zgromadzenia, decyzję podejmuje jedyny członek/akcjonariusz);
 • zmiana w KRS: przeprowadzimy i zapewnimy zapisanie wszelkich zmian dotyczących Twojej spółki w KRS; zmiany w KRS możemy przeprowadzać dla naszych klientów na podstawie pełnomocnictwa, a zatem jesteśmy w stanie dokonywać tych działań również na tzw. „odległość“;
 • zmiana członka: załatwimy odwołanie pierwotnego członka oraz mianowanie nowego; ewentualnie zajmiemy się również rozpatrzeniem ustąpienia członka w czasie walnego zgromadzenia, obniżeniem lub zwiększeniem ilości członków firmy itp.;
 • zmiana kapitału: załatwimy w Twoim imieniu obniżenie lub zwiększenie kapitału zakładowego Twojej firmy; o zmianie kapitału decyduje kwalifikowana większość wszystkich właścicieli spółki, a to w formie zapisu notarialnego;
 • zmiana nazwy spółki: zadbamy o zmianę nazwy przedsiębiorstwa, tj. nazwy pod którą firma jest zapisana w KRS; w tym przypadku konieczny jest zapis notarialny.

Przykłady kolejnych zmian, które oferuje Woolfeholding.cz.

Zapewnimy Twojej firmie również zmiany takie jak:

 • zapewnimy mianowanie członków zarządu, pełnomocników, prokurenta lub rady nadzorczej;
 • zadbamy o odwołanie członków zarządu, pełnomocników, prokurenta lub rady nadzorczej;
 • zajmiemy się zmianą sposobu działania organów statutowych spółki lub prokurenta;
 • zmienimy adres zamieszkania członków zarządu, pełnomocników, prokurenta, członków rady zarządzającej itp.;
 • zapewnimy zmianę członka/akcjonariusza spółki;
 • zadbamy o podwyższenie lub obniżenie wkładu członka;
 • zapewnimy zmianę wysokości udziału w firmie;
 • zmienimy dla Ciebie rodzaj, formę oraz wartość akcji;
 • przeniesiemy udział w firmie lub akcje na nowego nabywcę;
 • zawęzimy, ew. rozszerzymy działalność spółki;
 • zapewnimy jakiekolwiek inne potrzebne zmiany w spółce akcyjnej i w spółce z o.o.
 • zapewniamy również przekształcenia spółki.

Zmiany w spółce z o.o.

Jedną z najczęstszych zmian jest zmiana siedziby spol. z o.o. lub zmiana członka spol. z o.o. Często wykorzystywana jest również nasza usługa „zapis z walnego zgromadzenia“. O ile dla nas jest to chleb powszedni, czyli rodzaj czynności, którymi zajmujemy się każdego dnia, o tyle w przypadku osoby bez doświadczenia, może chodzić o proces bardzo wymagający pod względem czasowym. A zatem jeśli nie chcesz tracić czasu, sił i pieniędzy, skontaktuj się ze specjalistami z Woolfeholding.cz.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić w Twoim imieniu właściwie jakąkolwiek zmianę w spol. z o.o.! Od zwykłych zmian nazw czy siedziby, poprzez różne zapisy w KRS czy zmiany w KRS, po wyjątkowe walne zgromadzenia. Wszystko zorganizujemy szybko i niezawodnie. Nasz team doświadczonych specjalistów zadba o każdą Twoją potrzebę. Dzięki temu nie musisz studiować przepisów i praw dotyczących walnych zgromadzeń czy przekształceń spółek, nie musisz szukać wzorów formularzy. Woolfeholding.cz da sobie z tym radę.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Ceny przeprowadzania zmian w spółce (bez VAT)

 1. zmiana bez konieczności wystawiania aktu notarialnego: od 3.900,- CZK (w zależności od poziomu skomplikowania zmiany);
 2. zmiana z koniecznością wystawienia aktu notarialnego: od 8.900,- CZK (w zależności od poziomu skomplikowania zmiany).

Cena zawiera:

Za cenę wszystkich wyżej wymienionych zmian zapewnimy:

 • organizację walnego zgromadzenia;
 • zapis z obrad walnego zgromadzenia (ew. projekt brzmienia decyzji jedynego członka czy organu statutowego);
 • wszelkie, niezbędne do przeprowadzenia zmiany, dokumenty;
 • projekt zapisu zmian w KRS, który również złożymy;
 • kompletne brzmienie dokumentu założycielskiego po przeprowadzeniu zmiany wraz z jego założeniem w zbiorze dokumentów

Zmiany w spółce

Napisz do nas