Je virtuální sídlo legální

Virtuální sídlo společnosti je v dnešní době naprosto legální možnost, jak zvýšit např. image společnosti. V České republice je na virtuální adrese více než 10 % z celkového počtu společností v ČR. Jde hlavně o nově zakládající společnosti, které chtějí využívat výhody virtuálního sídla a nepotřebují vlastní kancelář.

Legislativa, která upravuje sídlo společnosti je obsažena v § 19c občanského zákoníku z roku 2009. Podle této úpravy mohou právnické i fyzické osoby volit sídlo společnosti i v místě, kde se společnost fyzicky nevyskytuje.

Aktuální podoba:

§ 19c

(1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku.

(3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

Z výše uvedného jasně vyplývá, že mít virtuální kanceláře, je dnes pro podnikatele nejen legální, ale i naprosto legitimní řešení.

Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!

Kontaktujte nás
Zpět na Poskytnutí sídla firmy