Zrušení sídla firmy

Zrušení sídla firmy přichází v úvahu při likvidaci společnosti nebo při změně sídla společnosti. Likvidace společnosti je právní postup vedoucí ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená.

Pokud je společnost předlužená (aktiva jsou nižší než pasiva) je nutné podat insolvenční návrh a zahájit insolvenční řízení.

Likvidace podniku se využívá zejména v situaci, kdy se obchodní společnost jeví již jako podnikatelsky nepotřebná a je žádoucí ji nechat vymazat z obchodního rejstříku. V této souvislosti tedy také dojde ke zrušení sídla firmy. Veškeré náležitosti související s likvidací společnosti i zrušení sídla firmy za vás obstarají profesionálové z naší společnosti.

Ke zrušení sídla firmy je nutno přistoupit také při změně sídla společnosti. V takovém případě se opět obraťte na naše specialisty, kteří zabezpečí konání valné hromady vaší společnosti a vyřízení veškerých změn vaší společnosti včetně změny sídla firmy.

Získali jste dostatek informací? Řekněte si nám o službu zrušení sídla firmy.

Kontaktujte nás
Zpět na Poskytnutí sídla firmy