Výkup s.r.o.

Jste majitelem společnosti s ručením omezeným, kterou už nepotřebujete? Přestala Vám sloužit? Pokud bude vyhovovat našim podmínkám, odkoupíme ji od Vás.

Podmínky, jejichž splnění pro odkupované firmy požadujeme, jsou naprosto standardní, pokud jim Vaše firma bude vyhovovat, uzavřeme jistě obchod k oboustranné spokojenosti.

Mezi podmínky, které naše firma požaduje od nabízených s.r.o., patří především, aby společnost byla zcela bez závazků a jakýchkoli dluhů a že po celou svou obchodní historii vedla řádně své účetnictví a řádně odevzdávala daňová přiznání a přehledy ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Dále požadujeme, aby v době odkupu nebyla plátcem DPH. Pokud ale společnost byla plátcem DPH v minulosti, není to na závadu. Firma také nesmí být ani v minulosti plátcem spotřebních daní. Jednatelé s.r.o. pak pochopitelně musí splňovat podmínku naprosté bezúhonnosti.

K prokázání splnění uvedených podmínek Vás požádáme o předložení následujících úředních dokumentů:

  • potvrzení o bezdlužnosti společnosti ze strany finančního úřadu
  • potvrzení o bezdlužnosti firmy ze strany správy sociálního zabezpečení
  • potvrzení o bezdlužnosti společnosti od zdravotní pojišťovny
  • výpis z rejstříku trestů jednatele

Na základě potvrzení, že naše podmínky byly splněny, Vám učiníme obchodní nabídku. Výkupní cenu stanovujeme vždy individuálně, její výše závisí zejména na data vzniku společnosti a stavu jejích zakladatelských a dalších dokumentů.

Samozřejmě zajistíme veškerou administrativu spojenou s převodem Vaší společnosti na nás a uhradíme veškeré náklady spojené s převodem firmy a zápisem změn v obchodním rejstříku, což zahrnuje náklady na notářský zápis, výpisy, ověření podpisů, opisy a kolky za zápis do obchodního rejstříku.

Nabídněte nám Vaší společnost k odkupu pomocí následujícího formuláře.

Kontaktujte nás
Zpět na Výkup společnosti