Banka

Právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost, která

a) přijímá vklady od veřejnosti a
b) poskytuje úvěry
a která k výkonu činností podle písmen a) a b) má bankovní licenci

Zpět na Slovník pojmů