Dohoda o plné moci

Dohoda, která je uzavřena mezi zmocnitelem (zastoupeným) a zmocněncem (zástupcem) a na jejím základě vzniká zmocněnci (zástupci) oprávnění jednat v určitých záležitostech za zmocnitele (zastoupeného).

U běžných plných mocí je tato dohoda uzavírána ústně.

Založení akciové společnosti

Zpět na Slovník pojmů