Odpovědný zástupce

Předpoklady pro vznik živnostenského oprávnění jsou stanoveny tak, že je mohou splňovat jenom fyzické osoby - institut odpovědného zástupce, tedy fyzické osoby ustanovené podnikatelem, která

  • odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů,
  • musí splňovat jak všeobecné tak i zvláštní podmínky provozování živnosti podle druhu provozované živnosti,
  • se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu,
  • musí mít trvalé bydliště na území České republiky

Povinnost ustanovit odpovědného zástupce §11 ŽZ

  • podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7), nejedná-li se o ohlašovací živnost provozovanou průmyslovým způsobem,
  • podnikatel, který je zahraniční fyzickou osobou a nemá na území České republiky povolen pobyt,
  • podnikatel, který je právnickou osobou se sídlem v České republice - do funkce odpovědného zástupce ustanoví člena statutárního orgánu nebo statutární orgán, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle ŽZ. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob,
  • podnikatel, který je zahraniční právnickou osobou – do funkce odpovědného zástupce ustanoví vedoucího organizační složky umístěné na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona; nesplňuje-li vedoucí organizační složky tyto podmínky, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.

Odpovědného zástupce však lze ustanovit i fakultativně (dobrovolně).

Prodej s.r.o., Založení s.r.o.

Zpět na Slovník pojmů