Prokura

Zvláště široce vymezená a vůči třetím osobám co do účinků neomezitelná plná moc, která zakládá oprávnění prokuristy zastupovat podnikatele v urč. rozsahu - zmocnění ke všem pr. úkonům, k nimž dochází při provozu podniku:

  • prokurista nesmí zcizovat a zatěžovat nemovitosti bez výslovného schválení valné hromady při udělení prokury
  • prokuru může udělit jen podnikatel zapsaný do OR
  • prokuristou může být jen FO

druhy prokury:

  • základní - bez oprávnění k zcizování a zatěžování nemovitostí a rozšířená - s oprávněním
  • individuální - každý z prokuristů je oprávněn za podnikatele jednat a podepisovat se samostatně a kolektivní (hromadná) - k jednání a podepisování je nutná součinnost min. 2 prokuristů

založení s.r.o.

Zpět na Slovník pojmů