Všeobecná plná moc

Plná moc, která se vztahuje na všechny právní úkony. U této plné moci není uvedeno časové omezení, je tedy vydávána na dobu neurčitou.

Ready made s.r.o.

Zpět na Slovník pojmů