Praktické rady a zkušenosti

V sekci PORADNA Vám nabízíme souhrn rad a zkušeností, které pro Vás postupně sbíráme a zveřejňujeme.

Jednotlivé články pod výše uvedenými kategoriemi vznikají na základě našich zkušeností z praxe poskytování našich služeb i na základě Vašich dotazů.

Mezi články najdete také vysvětlení některých odborných pojmů z podnikatelského slovníku nebo praktická doporučení, která můžete využít právě ve Vašem podnikatelském případu.


Informace o podmínkách, za kterých lze vykoupit společnost, která již svému majiteli neslouží. Co musí splňovat akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které nám klienti nabídnou k odkoupení.